Ledarskap i fokus

He who cannot be a good follower, cannot be a good leader

Aristotle

För chefen

Vill du blomma och utveckla din fulla potential som chef?

Jag hjälper chefer och ledare att utvecklas och erbjuder chefscoaching eller chefshandledning. Jag erbjuder även frukost- och lunchföreläsningar samt skräddarsydda utbildningsinsatser efter behov och önskemål.

Chefen

Varför coaching och handledning?

Att investera ett par timmar per månad i coaching eller handledning kan vara en bra investering för en uppnå en god personlighetsutveckling samt för att kvalitetssäkra och fatta väl grundade beslut. Genom coachen/handledaren kan du få möjlighet att tänka fritt och ha ett bollplank som kan bidra till reflektion och fördjupad kunskap om dig själv, kollegor och andra samarbetspartners. Genom tydligt och konkret samarbete med dig som chef finns förhoppningsvis fina möjligheter till en positiv utveckling och ett gott resultat utifrån dina egna och organisationens mål.

Inte sällan kan det som chef kännas ensamt och betungande att sitta på en mängd svåra beslut som ska fattas. Att i en sådan situation få ventilera dessa frågeställningar och genom reflektion skapa nya infallsvinklar som gör det lättare att handskas med olika dilemman är förstås en viktig del i coachingen/handledningen. Dels är det förhoppningsvis en utvecklande och lärorik miljö men det finns även många andra viktiga orsaker till att välja coaching eller handledning. En viktig effekt är att det kan vara stresslindrande att få ventilera och prata med någon kunnig och utomstående som kan förstå, bekräfta och tillföra viktiga reflektioner. Därigenom främjar coachingen eller handledningen hälsa, god utveckling och är således ett viktigt forum för att fatta sunda och kloka beslut.

Att få en djupare kunskap om sig själv och styrkor och svagheter är en annan viktig del i coachingen/handledningen. Handledning och coachning kan ske individuellt eller i grupp. En viktig skillnad mellan coaching och handledning är att coaching är mer målstyrt medan handledning är mer utforskande. Dock så vävs coaching och handledning ofta ihop men vart man lägger tonvikt är förstås upp till respektive chef och ledare.

Kompetens

I mitt yrkesliv har jag jobbat över tio år i olika chefspositioner och har även lång erfarenhet av handledning, kvalitets- och utredningsarbete. Jag har en universitetsexamen i arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs Universitet samt en steg 1 utbildning i kognitiv relationell psykoterapi vid Kognitiva Relationella institutet. Jag här även en tvåårig utbildning inom ledarskap och hälsa. Under januari 2018 kommer jag att påbörja en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg 2) i KBT (Schematerapi).

Vad kostar det?

Jag tar 1450/45min exkl. moms. Vid föreläsningar/utbilningar lämnas offert.

Är du intresserad av att veta mer eller vill boka en tid så är du såklart hjärtligt välkommen att kontakta mig. Jag erbjuder ett kostnadsfritt första möte där du för möjlighet att uttrycka dina behov och önskemål samt känna dig för om min personlighet och kompetens matchar det du söker.

Magnus Magnus Renberg, VD Frihetsverket AB

Ledarskapifokus.se är en del av Frihetsverket AB som också erbjuder tjänster inom konflikthantering (personalkonflikter.se) och samtalsterapi.